Kjølere - resirkulerende
Resirkulerende kjølere er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle vannkjølesystemer både på laboratoriet og til industrielle formål. De har et lavt energiforbruk og reduserer forbruket av springvann som går med til kjøling av utstyr eller prosesser. Julabo leverer kjølere med kjølekapasitet opp til 20 kW og pumpekapasitet på inntil 60 liter/minutt.

Eksempler på bruksområder: Gasskromatografer, elektronmikroskoper, lasere, møller, destillasjonsapparater, massespektrometre, autoklaver, rotasjonsfordampere, reaktorer, spektrometre, halvleder- og plastindustrien.

Corio Series
Dette er en ny serie av høykvalitets varme/ kjølesirkulatorer og vannbad. Corio produktserie tilfredsstiller de høyeste krav til presisjon, pålitelighet og håndtering.
Les mer om produktserien

AWC100 og F200

AWC100 er en luft-til-vann kjøler og har et arbeidsområde fra 20 til 40 °C, mens F200 modellen har et kjølesystem med et arbeidsområde fra 5 til 40 °C. Begge er små kompakte modeller og gjerne brukes sammen med utstyr som skal utføre målinger under konstante temperturbetingelser, f.eks. Peltier elementer, polarimetre, refraktometre, rotasjonsfordampere, kalorimetre og elektroforesekammere.

FL – modellene – lave

Temperaturområde fra -20 til 40 °C. Kompakte modeller som kan plasseres under benken. Kjølekapasitet opp til 1,7 kW ved 20 °C. For transport er enhetene utstyrt med hjul og håndtak.

FL – modellene – høye
Temperaturområde fra -20 til 40 °C. Kompakte modeller som kan plasseres under benken. Kjølekapasitet fra 2,5 til 4 kW ved 20 °C. Sirkulasjonspumpe med kapasitet på opptil 60 l/min; 6 bar. For transport er enhetene utstyrt med hjul.

FL – modellene – høy kjølekapasitet
Temperaturområde fra -20 til 40 °C og kjølekapasitet fra 7 kW til 20 kW ved 20 °C. Brukes til å fjerne varme fra prosesser og store systemer.

FC – modellene

Dekker et stort temperaturområde fra -20 og helt opp til 80 °C. Meget god temperturstabilitet +/- 0,2 °C. Ekstern PT100 sensor kan tilkobles. Kjølekapasitet fra 0,5 til 1,65 kW ved 20 °C.

SC – modellene
SemiChill dekker temperaturområdet fra -20 til 130 °C, og har kjølekapasitet fra 2,5 til kW. Varmekapasitet opptil 12,5 kW. Ut i fra kundens behov kan modellene tilpasses med ulike pumpekapasiteter, varmeelementer og mer eller mindre avanserte kontrollmuligheter. Meget robuste, driftssikre enheter som er laget for industrielle formål

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Sirkulatorer fra Julabo og Huber som dekker temperaturområdet fra -20 til +200 °C.
Kjølesirkulatorer med kraftig kjøle-, pumpe- og varmekapasitet fra produsentene Julabo og Huber
JULABO rystevannbad - temperaturregulering fra +20 °C til 99.9 °C.
Sirkulatorer for rask og dynamisk temperaturkontroll opp til +425 °C fra produsentene Julabo og Huber.
Lukkede sirkulasjonstermostater med pumpekapasitet fra 40 til 224 liter/minutt, og temperaturområde fra -90 til +250 °C.
Presis, rask og dynamisk temperaturkontroll i området - 92 til +250 ºC fra produsentene Huber og Julabo.
Varemblokker / tørrbad er et alternativ til vannbad for nøyaktig og kontrollert temperering av prøver.
HUBER og JULABO, vannbad og varmebad med sirkulasjon - temperaturregulering fra +25 til +300 °C.