Bangs Laboratories, inc.

Leverandør av forbruksvarer til flowcytometri, her finner du antistoffer, standarder og kalibreringskuler.

Les mer på Bangs Laboratories, Inc. sin  hjemmeside.