Prøveopparbeiding

Roboter for å automatisere fast fase ekstraksjoner (SPE) og akselerert løsemiddelekstraksjon (ASE) er begge teknikker som effetiviserer prøveopparbeidingstrinnet. Tradisjonelle møller og kverner inngår også i produktutvalget.