Hansker PPE og MDD

Engangshansker med praktiske fargekoder - velg hanske etter hvilken risiko du blir utsatt for, enten det er kjemikalier eller smittefarlig materiale i form av bakterier og virus.