Hansker PPE og MDD

Engangshansker hvor formålet er å beskytte personell som arbeider på laboratorier eller i renrom er klassifisert etter Personal Protective Equipment - PPE, Regulation (EU) 2016/425, og faller inn under Kategori III - Komplekst design. Kategori III dekker områder med høyest risikonivå, også beskrevet som irreversibel og dødelig risiko. Engangshansker i denne kategorien er typisk hansker som gir beskyttelse mot kjemikaliesprut og mikroorganismer. Ved Kompleks design er det krav om at produsenten regelmessig blir revidert et kontrollorgan, (Notified Body). Kontrollorganets funksjon er å validere produsentens kvalitetssikringssystem. 

CE-merket for denne type produkter skal inneholde en firesifret kode som identifiserer kontrollorganet (f.eks. 0598 = SGS, 0493=Centexbel, 0123=TÜV osv.). I tillegg vil engangshansker som er registrert som Complex Design, typisk vise to eller tre piktogrammer som identifiserer de relevante standardene de er testet etter.

Engangshanskene fra Shield Scientific er med sine praktiske fargekoder enkle å forholde seg til i hverdagen. Du velger hanske etter hvilken risiko du blir utsatt for - de grønne er for generelt bruk, de orange er for arbeid med smittefarlig materiale i from av virus og bakterier, og de røde beskytter mot kjemikalier.