Helsefysikk og stråling

Utstyr for alle som arbeider i miljøer hvor ioniserende stråling er i bruk eller skal måles