Her finner du absolutt- og relativ dosimetri og fiksering til stråleterapi, kontaminasjonsmålere og testkilder til nukleærmedisin, geigertellere, doseratemålere og elektroniske persondosimetre til strålevern og helsefysikk.

Vi har også et meget godt utvalg av detektorer og elektronikk for gammaspektroskopi.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Utstyr for deteksjon av Kjemiske trusselstoffer (C), Biologiske trusselstoffer (B) og Radiologiske trusselstoffer (R)
Kilder for kalibrering og kontroll av håndinstrumenter, LSC, alfaspektroskopi, gammaspektroskopisystemer og rene tracerl...
Alt fra små håndmonitorer til store kjøretøysportaler
Et komplett produktutvalg til nukleærmedisin
Overvåkningsanlegg for å kontrollere forekomsten av radioaktiv stråling i luft og vann
Vi har et bra utvalg av utstyr for Radiologi
Instrumentering for deteksjon av radon fra SARAD
Et komplett sortiment av elektronikk, Ge-detektorer og programvare
Vi har et innholdsrikt produktutvalg for bruk innen stråleterapi. Vår hovedleverandør av markører, utstyr til pasientfik...
Vi har et veldig bra sortiment av instrumenter innen strålevern for industri, nukleærmedisin og forskning