Powder Flow Analyser (PFA) fra Stable Micro Systems

 

PFA vil gi en nøyaktig og pålitelig metode for å måle flytkarakteristikken for pulver og granulater. Produsenter vil få tilgang til nyttig informasjon for å vurdere og unngå problemer med batchvariasjoner i ingredienser og råvarer, kakedannelser under lagring eller transport, og ved tømming av siloer eller beholdere. 

Å skaffe seg informasjon om flytegenskapene til pulver og granulater ved hjelp av objektiv målemetode kan bidra til å redusere kostnader.  Noen aktuelle områder 

 • Fabrikken unngår å laste inn råvarer som ikke flyter som de skal fra lagringssiloen
 • Tilpasse og lage gode formuleringer / resepter
 • Forbedre og sikre jevn kvalitet på produkter
 • Optimalisere forhold rundt  lagring, pakking og transport

PFA er enkel å ta i bruk - her er det ferdige metoder og rapporter for å måle flytegenskaper som

 • Kakedannelse - pulverets evne eller tendens til å danne store agglomerater under transport eller lagring
 • Cohesion - pulverets evne eller tendens til å danne klumpe seg sammen til større agglomerater.
  Cohision Index gir informasjon om hvordan flytegenskapene blir påvirket av endringer i en formulering, pulverets partikkelstørrelse, fordeling og form.
  Cohision Coeffficient -  viser om pulveret "cohesive" egenskaper endrer seg ved ulike flythastigheter 
 • Hastighetsavhengig flyt (PFSD -Powder Flow Dependent Speed) - gir informasjon om pulveret motstand mot å flyte ved ulike hastigheter.
 • I tillegg er det mulig å sette opp egne metoder.

  

Noen eksempler på bruksområder

 • Pharmaceutical: Granulation, Inhalers, Tablets, Capsules, Powders
 • Abrasive and fine powders: Diamond, ceramic, and metallic powders and pastes for grinding, polishing, magnetic recording tapes
 • Catalysts: In process and environmental (gas absorption) powder and granule flow
 • Ceramics: Powder and wet mix for extrusions
 • Chemical: Fine chemicals for pharmaceutical, paint, print, toner, food
 • Chemical: Agro fertiliser, herbicides, pesticides
 • Chemical: Detergents, enzymes
 • Confectionery: Chocolate and cocoa butter powders, sugar, flavours, fillings including diced and sliced
 • Construction: Sand, lime, cement, plaster, sawdust, wood chip
 •  Cosmetics: Eye shadow, blush, powder, lipstick formulation, lotions and creams
 • Energy: Coal and other powdered fuels, nuclear fuel granules
 • Food: Grains, flour, spices, dried milk and powdered drinks, sugar, starch, crumbs and coatings
 • Metallurgy: Iron and Steel powders, quartz, ore, sintered powders
 • Paint: Pigments, fillers, binders (titanium dioxide)
 • Toner: As used in photocopiers 
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse