Immucor

Komplett produktlinje av antisera og sjeldne lektiner til blodtyping og transfusjonsmedisin.

Les mer på Immucor sin hjemmeside.