IUL

Dilutere, mastikatorer, spiralplatespreder og kolonitellere som blir brukt til mikrobiologiske undersøkelser er kjerneproduktene til IUL.

Les mer på IUL sin hjemmeside.