Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    VolScan Profiler
    VolScan Profiler er laserbasert scanner som gjør det å bestemme volum, tetthet og dimensjoner for et produkt på en rask, enkel og ikke-destruktiv måte. I tillegg kan du automatisk få tallfestet parametre som overflateareal, vekt, spesifikt volum, høyde, bredde og dybde.
    Varenummer: VPS600 og VPS300