Kjeltec™ 8100 - Destillasjonsenhet for Kjeldahl analyser

Varenummer: TEC 60063211
Kort informasjon Kjeltec 8100 - Destillasjonsenhet for analyse av protein og nitrogen etter Kjeldahls metode, TVN i fisk og ammonium.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Brosjyrer

Kjeltec™ destillasjonsenheter er laget spesielt med tanke på Kjeldahlanalyser, men blir også brukt til andre kjemier hvor dampdestillasjon inngår f.eks ammonium, TVN (fisk) og flyktige komponenter som SO2. Felles for Kjeltec modellene er autmatisk tilsetning av vann og lut, kontrollert tilførsel av damp, intelligent kjølevannsystem og med temperaturkontroll av destillatet, automatisk rørtømning og patetentert SAfe-teknologi. Alt dette er funksjoner som enten øker sikkerheten eller eliminerer feilkilder i destillasjonstrinnet. I Kjeltec™ 8100 skjer titreringen etter destillasjonen er avsluttet, enten manuelt eller med en titrator. Instrumentet egner seg for laboratorier som har små prøveserier.   

Kjeldahlmetoden blir brukt som referananalyse til teknikker som NIR/NIT og Dumas.

Sikkerheten er viktigst

I Kjeldahlanalysen er meget korrosive kjemikalier i bruk og i tillegg er de varme. Det krever at instrumentene har innebygde løsninger som gir operatøren optimal beskyttelse mot kjemikaliene. Her er noen eksempler på sikkerhetsfunksjoner

  • Sikkerhetsdøren må være lukket for å starte en destillasjonsprosess
  • Prøverøret må være korrekt plassert i instrumentet før destillasjonen vil starte
  • SAfe – spesiell blandeprosedyre som reduserer den eksoterme reaksjonen som oppstår når syre og lut blir blandet
  • Kjølevannstilførselen blir overvåket og hvis destillatet blir for varmt, og stopper instrumentet
  • Trykket i dampgeneratoren blir konstant overvåket, sammen med væskenivået i alle kjemikalietankene. Instrumentet blir stoppet hvis en av sensorene blir aktivert

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding