Promega

Coelenterazine h

Varenummer: S2011
Kort informasjon
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Spesifikasjoner
Luciferases from Renilla, Aequorea and other marine organisms are commonly used as indicators or reporters for studying cellular phenomena in expression assays in eukaryotic cells. Renilla luciferase is often used as a reporter of transcription regulation, whereas apoaequorin is often used as a calcium indicator. Other uses of coelenterazines include chemiluminescent detection of Reactive Oxygen Species (ROS) in cells or tissues. We offer Coelenterazine (native) and Coelenterazine-h. Coelenterazine (native) is the luminescent substrate for Renilla luciferase and apoaequorin. Formula: C26H21N3O3. Formula Weight: 423.5. Form: Film. Coelenterazine-h imparts a luminescent intensity with its aequorin complex that is reported to be 10-20 times higher than that of native coelenterazine, making this derivative a useful tool for measuring small changes in Ca+ concentrations. Formula: C26H21N3O2. Formula Weight: 407.5. Form: Film.|

Highly Pure: 95%.
Custom Capabilities: Custom packaging and sizes available.
Easy to Prepare: Supplied as a dried substrate for easy preparation in methanol or ethanol.
Choose Your Configuration: Learn more about custom options for this product at: www.promega.com/custom/

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.
Ekstra spesifikasjoner
Store at -20°C.|

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding