Neogen

Buffered Listeria Enrichment Supplemnet, 5 mLx10 vials

Varenummer: NEO 7980
Kort informasjon Acriflavine 4.5 mg: Nalidixic acid 18 mg: Cycloheximide 22.5. Each vial supplements 450 mL of Buffered Listeria Enrichment Broth Base
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Heidi Smee 932 57 810 heidi.smee@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding