Vannrensing

PURELAB - er en serie fleksible vannrensesystemer for laboratorier. De leverer ultrarent vann til de mest krevende analyseteknikkene, vannkvaliteter for medieproduksjon, kromatografi, elementanalyser, molekylærbiologiske metoder, generell laboratoriebruk og vaskemaskiner. Medica er en serie vannrenseanlegg laget spesielt med tanke på å levere vann med riktig kvalitet og mengde til analyseinstrumenter innen klinisk diagnostikk.

Kontaktperson(er)

vannrenseanlegg til laboratorier kvaliteten på vannet bestemmer resultatet

vannrensesystemer som produserer ultrarent Type I vann til laboratoriebruk og har resistivitet på 18,2 MΩ•cm ved 25°C. 
Elga er en av verdens ledende produsenter av vannrensesystemer og de har 3 produktserier å velge mellom for laboratorier som har behov for Type I vann i sitt daglige arbeid.

 • PURELAB Chorus 1 Complete - produserer Type I vann direkte fra springvann og leverer enter 10 eller 20 liter per time. Dekker et forbruk på opp til 100 liter per døgn.
 • PURELAB flex - produserer Type I vann direkte enten fra springvann, for-renset vann eller intern tank. Passer til forbruk på 1 til 7 liter per døgn.
 • PURELAB Quest - en lite  "columbi egg" av et vannrensesystem som produserer både Type I, II og III vann i èn og samme enhet, direkte fra springvann.

Applikasjonområder hvor Type I vann er nødvendig er ionekromatografi, massespektrometri, elementanalyser med Atom abs. og ICP,  cellekulturer og molkylærbiologiske teknikker.

Type I vann

Type I-vann blir ofte referert til som ultrarent vann. Denne vannkvaliteten er helt nødvendig for de mest sensitive analyseteknikkene, f.eks. som mobilfase i HPLC, Ionekromatografi, prøvefortynning og prøveopparbeiding i forbindelse med gasskromatografi (GC), atomabsorbsjon spektroskopi (AAS) og induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS). Også innen molekylærbiologi, celledyrkning og IVF er Type I-vann den mest brukte vannkvaliteten, her kan enkelte applikasjoner også kreve RNAse og DNase-fritt vann.
Resistivitet er > 18.0, TOC <10ppb, endotoksiner <0,03EU/ml og bakterier < 1 CFU/ml.

Type I og type I+ vann er ferskvare som må benyttes umiddelbart etter tapping. 

Type I + vann overgår renhetskravene til Type I vann, og inneholder ekstremt lave nivåer av urenheter. Her snakker vi om ppt eller sub-ppt nivå. Type1+vann blir gjerne brukt til analyser hvor man jobber på helt ned mot deteksjonsgrensene,  og vannkvaliteten er helt nødvendig på laboratorier som arbeider med de mest sensitive analyseteknikkene f.eks. uHPLC, ionekromatografi, prøvefortynning og prøveopparbeiding i forbindelse med gasskromatografi (GC), massespektrometri, atom abs (AAS), ICP pg ICP-MS.

Også innen molekylærbiologi, celledyrkning og IVF er Type I+/I -vann de mest brukte vannkvalitetene. Her krever enkelte applikasjoner RNase- og DNase-fritt vann, og poleringsenheter som skal produsere denne vannkvaliteten bør være utstyrt med ultramicrofilter/biofilter som fjerner bakterier og biologisk aktive molekyler.

Typiske spesifikasjoner for Type I+ vann 

 • 18.2 MΩ.cm
 • TOC 1-3 ppb
 • Bakterier<0,001 CFU/ml
 • Endotoksiner <0,001 EU/ml
 • Partikler <0,01 µm (Life Science) / 0,05 µm (Analytical Research) / 0,2 µm (General Science)
 • RNase <1pg/ml (gjelder ikke General Science)
 • DNase < 5pg/ml (gjelder ikke General Science)

Både Type I og I+ vann er ferskvare, og skal tappes når det skal brukes. 

PURELAB Chorus 2+ produserer Type II+ vann med resistivitet 10 til > 15 MΩ•cm og TOC<10 ppb direkte fra springvann

PURELAB Chorus 2 produserer Type II vann med resistivitet 10 MΩ•cm direkte fra tank eller sentralanlegg.  

PURELAB Chorus 2+ produserer type II+ vann rett fra springvann, resistiviteten på vannet er fra 10 til >15 MΩ-cm ved 25 ºC. I dette vannrensesystemet finner du renseteknikkene omvendt osmose, ionebyttere og UV lampe, og vannet blir resirkulert helt ut til tappepunktet. Vannkvaliteten vi betegner som Type II+ vann er ideelt for bruk til generelt laboratoriearbeid, elektrokjemi, spektroskopi, tillaging av media/buffer, generell kjemi og cellekulturer. I tillegg er dette perfekt som fødevann til poleringsenheter for produksjon av ultrarent vann.

PURELAB Chorus 2 produserer type II vann på 105MΩ-cm fra en ekstern tank eller sentralanlegg. Type II vann tilsvarer destillert vann og blir gjerne benyttet til buffere, vask, skylling, samt fødevann til autoklaver, dampgeneratorer og poleringsenheter f.eks. PURELAB Chorus 1.

PURELAB Chorus 3 produserer type III vann for bruk til vasking, skylling, fødevann til autoklaver, dampgeneratorer og poleringsenheter som for eksempel PURELAB Chorus 1+.

 • Kapasitet til å produsere 10, 20 eller 30 liter type III-vann per time.
 • Velg en tank som passer behovet  på laboratoriet - 15, 30, 60 og 100 liter
 • Enkle å montere
 • Fleksibelt - dersom  du skulle trenge mer vann en gang i framtiden, så er det fullt mulig å koble til en ekstra enhet. Opptil 3 enheter kan kombineres og produsere til samme tank

 

Ro-vann eller revers osmose (Reverse osmosis water) er en filtreringsteknikk som bruker ro membraner til å fjerne et stort spekter av urenheter