Lekkasjetest av pipetter

Nerliens Meszansky tilbyr et effektivt verktøy for å teste lekkasjer i pipetter - BRAND Pipette Leak Tester (PLT-enhet). Denne enheten gjør det mulig å oppdage selv de minste lekkasjer i pipetter på bare noen sekunder. Funksjoner som automatisk dokumentasjon av testresultater og forhåndsprogrammerte grenseverdier for ulike pipettevolumer, gir økt pålitelighet og sikkerhet i pipetteringen. Daglige kontroller med PLT-enheten kan være et viktig supplement til den regelmessige kalibreringen av pipetter, og bidrar til å forhindre unøyaktige målinger forårsaket av lekkasjer.

Kontaktperson(er)
Kundesenter

Pipette lekkasjetester Effektiv lekkasjetest for pipetter

BRAND Pipette Leak Tester (PLT-enhet) er et effektivt verktøy for å teste lekkasjer i pipetter. Enheten finner selv de minste lekkasjer på bare noen sekunder, noe som er svært viktig for å sikre nøyaktige målinger. Lekkasjer i pipetter kan oppstå på grunn av skader på pakninger, stempel eller tupper, og er ofte ikke synlige for det blotte øye. Slike lekkasjer kan føre til betydelige volumfeil. PLT-enheten har forhåndsprogrammerte grenseverdier for ulike pipettevolumer, og gir automatisk dokumentasjon av testresultatene. Selv om PLT-enheten ikke kan erstatte den regelmessige gravimetriske testingen, kan daglige kontroller med enheten være et viktig supplement for å øke påliteligheten og sikkerheten i pipetteringen mellom kalibreringene.