Skilletrakter

Skilletrakter brukes i laboratorier og industri for å separere ulike væsker. Disse brukes i væske-væske-ekstraksjon for å skille to faser med ulik tetthet. Vanligvis består den ene fasen av et vannbasert løsemiddel, mens den andre er et organisk løsemiddel som eter, diklormetan eller etylacetat. Skilletraktens utforming og tappekran gjør det enkelt å tømme ut den tyngre væsken fra bunnen, mens den lettere væsken blir igjen i trakten. Skilletrakter brukes for å rense, separere og isolere ulike kjemiske forbindelser og har et bredt spekter av anvendelser.

Kontaktperson(er)
Kundesenter

Skilletrakter - Effektiv separasjon av væsker væske-væske-ekstraksjon

Skilletrakter er et grunnleggende verktøy i laboratorier og industri for å separere ulike væsker basert på deres ulike tetthet. Disse er laget av glass eller plast og brukes i væske-væske-ekstraksjon, der en blanding av to væsker deles opp i to faser. Vanligvis består den ene fasen av et vannbasert løsemiddel, mens den andre er et organisk løsemiddel som eter, diklormetan eller etylacetat. Skilletraktens utformede form og tappekran gjør det enkelt å tømme ut den tyngre væsken fra bunnen, mens den lettere væsken blir igjen i trakten. Skilletrakter brukes for å rense, separere og isolere ulike kjemiske forbindelser i et bredt spekter av anvendelser, fra organisk kjemi til miljøanalyser. Nerliens Meszansky et komplett utvalg av skilletrakter for dine separasjonsbehov. Med vår ekspertise og kvalitetsprodukter kan du være trygg på at du får det beste utstyret for effektiv væske-væske-ekstraksjon i laboratoriet ditt