Personvernerklæring

Stortinget vedtok i mai 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Som kunde i Nerliens Meszansky AS skal du være trygg på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovverket. Nerliens Meszansky AS er en handelsbedrift som driver B2B virksomhet. De fleste opplysningene vi samler inn og lagrer er tilknyttet din arbeidsplass, men vi har også personopplysninger for enkeltpersoner i rollen som ansatt i de ulike virksomhetene.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er, på vegne av Nerliens Meszansky AS, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Er det daglige ansvaret delegert, vil det være opplyst under hvert enkelt område, men delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger når du bestiller varer og tjenester fra oss, deltar på kurs/seminarer, i forbindelse med kundemøter, eller når du henvender deg til oss på telefon, e-post og via vår nettside.
Personopplysninger blir registrert via nettbutikken www.nmas.no og lagret på servere hos Nerliens Meszansky AS og leverandøren av nettløsningen. De er vår databehandler, samarbeidspartner for drift, vedlikehold og utvikling av nettstedet.

Personopplysninger blir registrert i virksomhetens ERP og CRM-systemer. Opplysningene i ERP-systemet blir lagret på egne servere, mens vi har en databehandleravtale med leverandør av det nettbaserte CRM-systemet.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn og adresse på virksomhet, personnavn, telefonnummer, e-postadresse og passord for innlogging i nettbutikk relatert personens arbeidsplass.

Formål med behandlingen
Personopplysningene blir benyttet for å kunne oppfylle våre forpliktelser i kontrakter og avtalte leveranser med våre kunder. Vi benytter også opplysningene til å gi deg relevant produktinformasjon, firmainformasjon, tilbud, kundeundersøkelser og invitasjoner til kurs via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Personopplysninger blir ikke benyttet til å utføre automatiske avgjørelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse blir benyttet for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det blir opplysningene benyttet til å sende deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller ved at vi har et eksplisitt, skriftlig samtykke.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp, forespørsler og henvendelser blir lagret i våre aktive kunderegistre. Opplysninger blir lagret så lenge det er relevant for å oppfylle avtalene og kunne tilby nødvendig oppfølging og support. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, blir lagret i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Personvernombud
Vi har vurdert ordningen med personvernombud, men funnet at det ikke er nødvendig for vår virksomhet.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
Nerliens Meszansky AS
Økernveien 121
0579 Oslo
personvern@nmas.no

Informasjonskapsler