Pipetter og spisser

Pipetter til laboratoriebruk kommer i mange ulike varianter og har utrolig mange forskjellige bruksområder. I produktspekteret har vi en-kanals- og multikanalspipetter med god ergonomi, spesialpipetter for prøver det er vanskelig å pipettere, repetèrpipetter, dispensere og elektroniske pipetter med blåtann-teknologi for sporbahet og rapportering. For å automatisere pipettering av lange serier er roboter effektive og arbeidsbesparende verktøy, her kan vi  levere alt fra enkle pipetteringsroboter til komplekse automasjonsløsninger integrert med annet laboratorieutstyr.