Elga Veolia

Vannrensesystem og distribusjonsanlegg - CENTRA R60/120

CENTRA er et integrert system som produserer, kontrollerer, lagrer og distribuerer inntil 60 eller 120 liter renset vann per time. Renseteknikkene i Centra er omvendt osmose, UV-foto-oksidasjon og avionisering enten i form av EDI eller ionebyttere.

Produksjon og distribusjon av rent vann i samme enhet - opptil 120 liter per time

CENTRA har revolusjonert måten rent vann blir produsert, lagret og distribuert på. I stedet for et tradisjonelt sentralt lab-system, som består av en lang rekke forskjellige komponenter og knyttet til et røropplegg, kan du nå ha en systemenhet hvor alt er integrert. CENTRA-R60 og CENTRA-R120 er komplette vannrensings-, lagrings-, kontroll- og distribusjonssystemer som leverer opptil 120 liter vann per time. Renseteknikkene er omvendt osmose, UV-foto-oksidasjon, valgfri avionisering i form av enten EDI eller ionebytter, og 0,2 μm filtrering. CENTRA R60 og CENTRA R120 produserer vann Type II og III. Dette er vannkvaliteter som blir benyttet til å mate store vaskemaskiner og rensesystemer som produserer ultrarent vann, og til å forsyne tappepunkter på laboratoriet med vann til generelt  laboratoriearbeid. . 

  • Det kompakte designet gir stort rom for fleksibilitet når det gjelder installasjonssted både for nybygg og ved oppussing. Med sitt lille fortavtrykk er det mulig å plassere CENTRA nærmere laboratoriet, og dermed unngå de kostnadsdrivende og designmessige utfordringene lange rørledningssløyfer representerer.
  • Pålitelig, kontinuerlig tilførsel av rent vann ved hjelp av unike tilgangskontroller, lekkasjedeteksjonssystemer og AV-alarmer. Tilkobling til bygningssystem (BMS) er mulig som et tilvalg.
  • Optimalisert uorganisk vannkvalitet gjennom bruk av in-line renseteknologier. Resirkulert vann blir UV-behandlet, filtrert og (hvis montert) kan forbedres gjennom avionisering.
  • Kapasitet til å produsere 200 liter per time og opptil 30 liter per min er tilgjengelig i distribusjonssløyfen. Vannkvalitetene (renhetene) som er tilgjengelig strekker seg fra RO-permeat og opp til 18,2 MΩ-cm Type 1-vann.
  • Saniteringsprosedyren er enkel og vil sikre optimal renhet i hele systemets levetid