Elga Veolia

Vannrensesystem til kliniske analysemaskiner - MEDICA Pro-EDI

Vannrensesystemer for klinisk kjemi, immunkjemi og hematologi. Anlegg basert på EDI-teknologi og passer for laboratorier med høyt vannforbruk og forutsigbare driftskostnader

MEDICA Pro-EDI

I vannrenseanleggene Medica Pro-EDI blir elektrodeionisering benyttet som teknologi. Anleggene er laget spesielt for å levere store volumer rent vann til de mest avanserte analysesystemene som er i bruk innen klinisk kjemi og immunkjemi. Vannkvaliteten det refereres til i denne sammenheng er «Clinical Laboratory Reagent Water» (CLRW).

MEDICA ProEDI har produksjonskapasitet på henholdsvis 60 og 120 liter per time, og begge leverer vannmengder som tilsvarer et forbruk på inntil 4 liter CLRW per minutt. Anleggene inneholder alle nødvendige komponenter for produksjon av rent vann, inkludert en tank på 50 liter. Røropplegg fra vannrenseanlegget til analyseinstrumentene blir tilpasset og priset individuelt for hvert brukersted.

En kombinasjon av Protek forfilter, EDI-modul, ultra-mikrofilter, TwinPack-ionebytter og UV-lampe utgjør renseteknikkene i disse anleggene.

Medica – Pro 
  • Spesifikasjon for bakterieinnhold – < 1 CFU/ml er sikret ved hjelp av innebygd teknologi og et enkelt santeringssystem
  • Driftssikkerhet – programvaren monitorer anlegget, ved en eventuell stans sørger den innebygde by-pass funksjonen for uavbrutt vannforsyning 24 timer i døgnet
  • Fleksibilitet for framtiden – dersom vannforbruket øker er det mulig å oppgradere produksjonskapasiteten i et eksisterende anlegg fra 60 liter per time til 120. 
  • Tar liten plass - dette er kompakte enheter som passer under en benk