Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  F250 Kompakt kjølesirkulator 1,7...2,6 liter
  Kompakt kjølesirkulator designet for å fjerne små mengder varme, miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -10 °C til +80 °C, Påfyllingsvolum 1,7...2,6 liter. Kan brukes med vann, vann / glykol, JULABO Termisk G
  Varenummer: JUL 9620025
  F500 Kompakt kjølesirkulator
  Kompakt kjølesirkulator designet for å fjerne små mengder varme, miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra 0 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 5...7,5 liter. Kan brukes med vann, vann / glykol, JULABO Termisk G
  Varenummer: JUL 9620050
  F1000 Kompakt kjølesirkulator
  Kompakt kjølesirkulator designet for å fjerne små mengder varme, miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra 0°C til +40 °C, Påfyllingsvolum 7...9,5 liter. Kan brukes med vann, vann / glykol, JULABO Termisk G
  Varenummer: JUL 9620100
  AWC100 Kompakt kjølesirkulator 0,9 l
  Kompakt kjølesirkulator designet for å fjerne små mengder varme fra eksterne systemer, temperaturregulering fra +20 °C til +80 °C, Påfyllingsvolum til 0,9 liter
  Varenummer: JUL 9630100
  FT200 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, lavt strømforbruk, kompakt design, temperaturregulering fra -20 °C til +30 °C.
  Varenummer: JUL 9650820
  FT400 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, lavt strømforbruk, kompakt design, temperaturregulering fra -40 °C til +30 °C.
  Varenummer: JUL 9650840
  FT402 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, med ekstern Pt100 sensor, miljøvennlig kjølingsystem, kompakt design, temperaturregulering fra -20 °C til +80 °C,
  Varenummer: JUL 9650842
  FT900 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, miljøvennlig kjølingsystem, kompakt design, temperaturregulering fra -90 °C til +30 °C.
  Varenummer: JUL 9650890
  FT902 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, med ekstern Pt100 sensor for å holde ønsket temperatur konstant, miljøvennlig kjølingsystemet, kompakt design, temperaturregulering fra -90 °C til +30 °C.
  Varenummer: JUL 9650892
  FT903 Nedsenkbar kjøletermostat
  Nedsenkbar kjøletermostat, kjølefingre for fjerning av varme, med ekstern Pt100 sensor for å holde ønsket temperatur konstant, miljøvennlig kjølingsystemet, kompakt design, temperaturregulering fra -90 °C til +30 °C.
  Varenummer: JUL 9650893
  FL300 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 3...4,5 liter
  Varenummer: JUL 9660003
  FL601 Recirculating cooler
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 5,5...8 liter
  Varenummer: JUL 9661006
  FL1201 sirkulasjonskjøler
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9661012
  FL1701 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9661017
  FL1203 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9663012
  FL1703 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9663017
  FL4003 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9663040
  FL2506 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -15 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9666025
  FL4006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9666040
  FL7006 Recirculating cooler
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 39...47 liter
  Varenummer: JUL 9666070
  FL11006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 39...47 liter
  Varenummer: JUL 9666110
  FL20006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -25 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 15...37 liter
  Varenummer: JUL 9666200
  FLW1701 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9671017
  FLW1703 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 12...17 liter
  Varenummer: JUL 9673017
  FLW2503 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9673025
  FLW4003 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9673040
  FLW2506 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -15 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9676025
  FLW4006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -15 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 24...30 liter
  Varenummer: JUL 9676040
  FLW7006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 39...47 liter
  Varenummer: JUL 9676070
  FLW11006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -20 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 39...47 liter
  Varenummer: JUL 9676110
  FLW20006 sirkulasjonskjøler i stål
  Sirkulasjonskjøler i stål med kraftig nedsenkningspumpe og miljøvennlig kjølesystem, temperaturregulering fra -15 °C til +40 °C, Påfyllingsvolum 15...37 liter
  Varenummer: JUL 9676200