Leverandører

AMETEK Brookfield

Instrumenter for måling av viskositet og reologiske egenskaper i næringsmidler, maling, lakk, oljer, såper og væsker generelt.      

Les mer om AMETEK Brookfield  på leverandørens hjemmeside

Askion GmbH

Modulbaserte og automatiske løsninger for kontrollert nedfrysing og lagring av biologisk materiale ved temperaturer ned til -185°C. 

Les mer på Askions hjemmeside 

B Medical Systems

Vi leverer blodbankskap, transportkasser for blodprodukter, ultrafrysere, plasmafrysere og sjokkfrysere, samt frysere og kjøleskap til laboratorier fra B Medical Systems (tidligere Dometic)

Les mer på B Medical Systems sin hjemmeside

Bangs Laboratories

Leverandør av forbruksvarer til flowcytometri - antistoffer, standarder og kalibreringskuler.

Les mer på Bangs Laboratories, Inc. sin  hjemmeside.

Beckman Coulter - Klinisk diagnostikk

Analyseinstrumenter innen immunkjemi, hematologi, klinisk kjemi, serologi og urinanalyser. Automasjonsløsninger og informasjonsystemer som er i tråd med dagens krav. 

Les mer på Beckman Coulter Diagnostic sin hjemmeside 

 

Beckman Coulter - Life Science

Pipetteringsroboter, flowcytometre, celletellere, partikkelanalysatorer, ultra- og high-speed sentrifuger med Innovative og smarte løsninger til moderne laboratorier. Antistoffer til forskning og diagnostikk, samt reagenser for automasjon.

Les mer på Beckman Coulter sin hjemmeside 

Binder

Meget stort utvalg av tørkeskap, inkubatorskap, kjøleinkubatorer, klimaskap, vekstkammere og skap til materialtesting.

Les mer på Binder GmbH sin hjemmeside

Büchi Glas Uster

Anerkjent sveitsisk produsent av reaktor, trykkreaktorer (autoklaver) og pilotanlegg i glass, stål, Hasetlloy, mm for kjemisk syntese, prosesskjemi og reaksjonskjemi.

Les mer på Büchi Glas Uster AG sin hjemmeside

Cellexus Ltd

Bioreaktoren CellMaker benytter engangsposer som reaksjonskammer. Sammenlignet med tradisjonelle bioreaktorer er dette en vesentlig forenkling når det kommer til renhold . 

Les mer på Cellexus sin hjemmeside

Cellink

Fra Cellink leverer vi innovative løsninger  for 3D printing av celler. I dag brukes 3D bioprinting innen forskning på morgendagens medisiner og behandlingsformer.  

Les mer på Cellink sin hjemmeside

CellPath

Leverandører av forbruksvarer og småinstrumenter som er i daglig bruk innen cytology, patologi og histologi.

Les mer på CellPath sin hjemmeside

Comecer

Produktene fra Comercer finner du på både Hotlab's på universiteter og sykehus.

Les mer om Comercer på leverandørens hjemmeside

Copan Italia

Innovative løsninger som setter standarden for moderne mikrobiologiske laboratorier.  

Les mer om Copan på leverandørens hjemmeside

 

Eckert & Siegler

Eckert & Siegler AG er verdens største produsent av strålekilder til industri, forskning og medisin.

 


Elga LabWater

PURELAB - fleksibe vannrensesystemer som produserer rent vann til generelt laboratoriebruk og ultrarent vann til de krevende applikasjonene.

Les mer på produsentens hjemmeside

Epredia - Anatomisk patologi

Til patologiske laboratorier leverer vi Instrumenter og forbruksvarer representert ved de kjente varemerkene Shandon og Mikrom. 

Les mer på Epredia sin hjemmeside

Eupry

Moderne systemer for trådløs logging av temperaturer med automatisk varsling via e-post / SMS.    

FA-tech Diagnostics

Høyteknologiske automasjonsløsninger og forbruksvarer til histologiske undersøkelser

Foss

Markedsledende leverandør av instrumenter for kvantitativ analyse av næringsinnhold - fett, protein og fiber - i matvarer, korn, kraftfôr og fiskefôr. Her finner du moderne teknikker som NIR / NIT sammen med de våtkjemiske referansemetodene Kjeldahl, løsemiddelekstraksjon og fiberektraksjon. Analyser av biodrivstoff og nitrogeninhold i avløpsvann er andre bruksområder.    

Les mer på Foss sin hjemmeside

Gilson

Gilson er en betydelig leverandør av pipetter og automatisert væskehåndtering som inkluderer injeksjonsroboter, fraksjonsamlere, automatisert SPE og HPLC.

Les mer på Gilson sin hjemmeside

Hach

pH-metre, ledningsevnemetre, multimetre og titratorer med tilhørende elektroder, ledningevneceller og prober sammen med sertifiserte pH- og ledningsstandarder, renseløsninger for elektroder og buffere utgjør vårt produktutvalg fra Hach. Elektrodene fra Radiometer Analytical er en del av Hach sitt leveringsprogram.

Les mer på Hach sin hjemmeside

Haemonetics

Haemonetics er en ledende leverandør av løsninger for fremstilling og administrasjon av blod- og blodkomponenter. Her finnes vel utprøvde løsninger for blodtapping og fremstilling av plasma, blodplater, røde blodceller m.m. til blodbank, samt hemostaseinstrument og utstyr for autotransfusjon i forbindelse med operasjoner.  

Les mer om på Haemonetics sin hjemmeside

Huber

Fra leverandøren Huber leverer vi kjøle- og varmesirkulatorer for avansert temperaturkontroll av eksterne systemer.

Les mer på Huber sin hjemmeside

Immucor

Komplett produktlinje av antisera og sjeldne lektiner til blodtyping og transfusjonsmedisin. Les mer på hjemmesiden til Immucor

IUL

Dilutere, mastikatorer, spiralplatespreder og kolonitellere som blir brukt til mikrobiologiske undersøkelser er kjerneproduktene til IUL. Les mer på produsentens hjemmeside

Julabo

Vannbad, termostater, rystevannbad, samt avanserte kjøle- og varmesirkulatorer til intern og ekstern temperaturkontroll.

Les mer på Julabo sin hjemmeside

Kubota

Bordsentrifuger til PCR-rør. miktroplater og blodprøverør.

La-Pha-Pack

Forbruksvarer til kromatogrfi - prøveglass, korker, septa, sprøytefiltere og krimpere fra La-Pha-Pack

Les mer på La-Pha-Pack sin hjemmeside

LGC Standards

Sertifiserte referansematerialer og standarder for bruk i forbindelse med farmakologiske analyser, misbruksanalyser og miljøanalyser. Vi tilbyr også ringtestprogrammer.

Les mer på LGC Standards sin hjemmeside

Ljungberg & Kögel

Blodvipper og sveisere  

Les mer på Ljungberg & Kögel AB sin hjemmeside

 

LVL Technologies

Rør og plater for sikker og sporbar lagring av biologisk prøvemateriale i temperaturer ned til - 196ºC. 

Les mer på LVL Technologies sin hjemmeside

Macherey-Nagel

Kvalitetsprodukter til kromatografi - SPE-kolonner, HPLC og GC-kolonner, sprøytefiltre, vials, caps og septa

Les mer på Macherey-Nagel sin hjemmeside

Molecular Devices

Produktspekteret omfatter modulbaserte platelesere, platevaskere og spesielle assay kit, samt utstyr for bildeanalyse og microarray.

Les mer på Molecular Devices sin hjemmeside

MP Biomedical

Homogenisator, lyseringskit og kit for rask og effektiv isolering av  DNA, RNA og proteiner

Les mer på MP Biomedicals sin hjemmeside 

NuAire

CO2 inkubatorer, sterilbenker, LAF-benker og burskiftestasjoner til dyrestaller.   

Les mer på NuAire på sin hjemmeside 

Precisa Instruments

Semimikrovekter, analysevekter og presisjonsvekter til laboratoriebruk. Vi leverer også tørkevekter og det automatiske foraskningssystem PrepAsh for bestemmelse av av askeinnhold i tillegg til vekter som brukes i industrien.

Les mer om Precisa Instruments AG på leverandørens hjemmeside

Promega

Produktene fra Promega blir brukt av forskere som arbeider innen biologisk forskning og dekker områdene Genomics, Proteomics, Cellular Analyses, Drug discovery og Genetic Identity.

Les mer på Promega sin hjemmeside

 

Shield Scientific

Hansker som gir deg best mulig beskyttelse mot bakterier, virus og kjemikalier. 

Les mer på Shield Scientific sin hjemmeside

Stable Micro Systems

Instrumenter, programvare og utstyr for måling av tekstur i matvarer, volum på bakevarer og flytegenskapene til pulver. 

Les mer på Stable Micro Systems sin hjemmeside

 

Thermo Scientific- Kromatografi forbruk

Les mer på Thermo Scientific sin  hjemmeside
 

Tomy Digital Biology

TOMY autoklaver - et kvalitetsprodukt.  

Les mer på Tomy Digital Biology sin hjemmeside

Tosoh Bioscience

Fra Tosoh Bioscience leverer vi et bredt utvalg av LC-kolonner for SEC bioseparasjoner 

Les mer om Tosoh Bioscience GmbH på leverandørens hjemmeside

Troxler

Hovedproduktene er tetthetsmålere til bærelag og spesialovner til kontroll av asfaltproduksjon.

Les mer om Troxler på leverandørens hjemmeside

Vacuubrand

Vacuubrand er en tysk kvalitetsleverandør av vakuumpumper spesielt egnet for laboratoriebruk og kjemiske prosesser. Vi er Vacuubrands kvalifiserte samarbeidspartner i Norge.  

Les mer om Vacuubrand på leverandørens hjemmeside

Van der Heijden GmbH

Van der Heijden leverer et bredt utvalg av chillere og kjølesirkulatorer for laboratoriebruk, tilkobling til analyseinstrumenter og i ulike industrielle prosesser.

Les mer på Van der Heijden sin hjemmeside

Western Fluids

 Lukkede systemer for oppsamling av løsemidler er et viktig HMS-tiltak på laboratorier. Vaplock fra Western Fluids blir gjerne brukt sammen med HPLC-systemer.  

Les mer om Vaplock på Western Fluids sin hjemmeside

Zeiss