Epredia

Til patologiske laboratorier leverer vi instrumenter og forbruksvarer representert ved de kjente varemerkene Shandon og Mikrom.