Precisa

Fra Precisa Instruments leverer vi semi-mikrovekter, analysevekter og presisjonsvekter til laboratoriebruk samt for bruk i industrien, samt tørkevekter og det automatiske forskningssystem PrepAsh for bestemmelse av av askeinnhold.