Iba

Iba har ekspertise og løsninger innen stråleterapi og kvalitetskontroll av bildediagnostikk i forbindelse med kreftbehandling.  

Les mer på Iba sin hjemmeside