BRAND

Flerkanals mikropipett Transferpette® -12 elektronisk, DE-M

Håndterbar Transferpette® elektronisk pipette for allsidig laboratoriebruk.

Transferpette® elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskapene til mekaniske stempestyrte luftforflytningspipetter fra BRAND med fordelene til en elektronisk enhet.

Funksjoner:
Pipettering, reverspipettering, blanding, dispensering, opptil 300 µl inkludert GEL-elektroforese.
Easy Calibration-teknikk for å gjøre raske justeringer av Transferpette® elektronisk, uten verktøy.

Driftsgrenser:
Driftstemperaturen til instrumentet og reagens bør være mellom +15 °C og +40 °C (59 °F til 104 °F) (andre temperaturer på forespørsel)
Damptrykk opptil 500 mbar
Viskositet: 260 mPa s
For viskøse medier må hastigheten justeres ved behov.Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.