Promega

VersaPlex 6C Matrix Standard

VersaPlex 6C Matrix Standard består av DNA-fragmenter merket med seks forskjellige fluorescerende farger for spektral kalibrering av flerfargede systemer.

Riktig spektral kalibreringsfilgenerering er avgjørende for å evaluere flerfargede systemer. Den spektrale kalibreringsfilen brukes under prøvedeteksjon for å beregne og kompensere for spektral overlapp mellom fluorescerende fargedyefarger. VersaPlex 6C Matrix Standard består av DNA-fragmenter merket med seks forskjellige fluorescerende farger (FL, JOE, TMR, CXR, TOM og WEN) for bruk med VersaPlex 27PY System og er kompatibel med Applied Biosystems 3500 og 3500xL Genetic Analyzers.