Promega

MagneSil ONE, Fixed Yield Blood Genomic System

MagneSil ONE, Fast utbytte blodgenomisk system som gir høyt rene DNA-utbytte uten behov for postrens-kvantifisering.

MagneSil ONE, Fixed Yield Blood Genomic System renser 1ug DNA (+/- 50%) fra 60ul antikoagulert helblod. Fast utbytte av DNA eliminerer behovet for kvantitering og normalisering av konsentrasjoner etter rensing. Det høyt rene DNA-et som er isolert, egner seg for bruk i PCR, multiplex PCR og SNP-genotyping-applikasjoner. Automatisering uten tilsyn er tilgjengelig på Beckman Coulter Biomek FX i 96-brønners format. Prosesser 96 prøver på omtrent 1 time uten behov for manuell håndtering etter oppsett av robot.