Worthington

Collagenase, Type 2, filtrert

Nedbrytning av vev. Oversikt over tilgjengelige batcher ligger på produsentens hjemmeside.

Sikkerhetsdatablad