Promega

Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal

Alkalisk fosfatase for defosforylering av DNA- og RNA-ender, forhindrer resirkulering i kloning og muliggjør påfølgende merkingsapplikasjoner.

Alkalisk fosfatase, kalv intestinal (CIAP), katalyserer hydrolysen av 5'-fosfatgrupper fra DNA, RNA, og ribo- og deoksyribonukleosidtrifosfater. Dette enzymet brukes for å forhindre resirkulering og religasjon av lineærisert kloningsvektor-DNA ved å fjerne fosfatgrupper fra begge 5'-termini og kan også brukes for defosforylering av 5'-fosforylerte ender av DNA eller RNA for etterfølgende merking med [32P]ATP og T4 Polynukleotid Kinase. CIAP er aktiv på 5' utstikk, 5' innsunkne og blunte ender.