Promega

Neutralization Solution (NSB)

Nøytraliseringssolution-komponent for DNA-rensesystemer.

Nøytraliseringssolution er en komponent i Wizard MagneSil, Wizard MagneSil Tfx, Wizard Plus og Wizard SV 96 Plasmid DNA Purification Systems og PureYield Plasmid Midiprep System.Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.

Sikkerhetsdatablad