Promega

NEK2 Kinase Enzyme System

Rekombinant NEK2 Kinase Enzym System med humant NEK2 og substrat, egnet for kinasestudier. Inneholder reaksjonsbuffer og DTT for enkelhet.

Rekombinant full-lengde humant NEK2 ble uttrykt av baculovirus i Sf9-insektceller med bruk av en N-terminal GST-tag. NEK2 er tett relatert i sitt katalytiske domene til den serin/treonin-proteinkinase NIMA fra Aspergillus nidulans som er nødvendig for inngang i mitose, og kan fungere parallelt med den universelle mitotiske induktoren p34cdc2. Lik NIMA er NEK2-proteinet nesten umulig å oppdage under G1, men akkumuleres progressivt gjennom S, når maksimale nivåer sent i G2. NEK2 viser seg å være mest abondant uttrykt i testiklene av de voksne vev som er undersøkt og er lokalisert til kjernen. Kinase Enzyme System inneholder: Kinase: NEK2, 10ug (Menneskelig, rekombinant full-lengde). MW: ~76kDa. Substrat: Naturlig Svinemyelin Basics protein (MBP). Annet: Reaksjonsbuffer, DTT. NEK2 NCBI Database Entry: www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4751/.Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.