Promega

MET Kinase Enzyme System

Rekombinant humant MET kinasesystem for kreftforskning med substrat, buffer og dokumentasjon.

Rekombinant humant MET (aminosyrer 956-slutt) ble uttrykt av bakulovirus i Sf9 insektceller ved hjelp av en N-terminal GST-tag. MET er et proto-onkogen som koder for en transmembran vekstfaktorreceptor, som er en heterodimer av to disulfidkoblede kjeder på 50 kDa (alfa) og 145 kDa (beta). MET er bredt uttrykt i nyre, hjernen, lungene, huden og embryonalt vev. Hepatocytvekstfaktor (HGF) binder til MET og aktiverer tyrosinkinaseaktiviteten. MET er overuttrykt og aktivert i ulike menneskelige kreftformer, inkludert bukspyttkjertel-, kolon-, mage-, livmorhals- og eggstokkreft, og er vist å være involvert i tumorcellemigrasjon og invasjon. Kinase Enzymsystem inneholder: Kinase: MET, 10 µg (humant, rekombinant; aminosyrer 956-slutt). MW: ~81 kDa. Substrat: Poly (4:1 Glu, Tyr) Peptid. Annet: Reaksjonsbuffer, DTT. MET NCBI Database Entry: www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4233/.