Promega

ERK1 Kinase Enzyme System

Rekombinant ERK1 Kinase Enzym System for in vitro studier, aktivering av transkripsjonsfaktorer i vev som hjerte, hjerne og ryggmarg.

Rekombinant full-lengde, tag-fritt humant ERK1 ble uttrykt av baculovirus i Sf9 insektceller og aktivert av aktiv MEK1 in vitro. ERK1 er en proteinserine/treoninkinase som er medlem av de ekstracellulære signal-regulerte kinaser (ERKs), som aktiveres som svar på utallige vekstfaktorer og cytokiner. Aktivering av ERK1 krever både tyrosin- og treoninfosforylering som formidles av MEK. ERK1 er ubiquitært distribuert i vev med høyest uttrykk i hjerte, hjerne og ryggmarg. Aktivert ERK1 translokerer til kjernen, hvor den fosforylerer ulike transkripsjonsfaktorer (f.eks. Elk-1, c-Myc, c-Jun, c-Fos og C/EBP beta). Kinase Enzyme System inneholder: Kinase: ERK1, 10ug (Human, rekombinant full-lengde). MW: ~44kDa. Substrat: Native Swine Myelin Basic Protein (MBP). Annet: Reaksjonsbuffer, DTT. ERK1 NCBI Database Entry: www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5595/.Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.

Sikkerhetsdatablad