Promega

CSK Kinase Enzyme System

Rekombinant humant CSK-kinasesystem med N-terminal GST-tag, for studering av nedregulering av c-src tyrosinkinase. Inkluderer kinase, substrat, buffer, DTT, MnCl2.

Rekombinant full-lengde menneskelig CSK ble uttrykt av baculovirus i Sf9 insektceller ved hjelp av en N-terminal GST-tag. CSK er en cytoplasmatisk tyrosinkinase som har vist seg å nedregulere tyrosinkinaseaktiviteten til c-src gjennom tyrosinfosforylering av c-src karboksyterminalen. Et gjærs 2-hybrid system har blitt brukt til å identifisere proteiner assosiert med CSK. Src-homologiområdet-3 (SH3) av CSK assosieres med et prolinrikt område av PEP, et protein-tyrosinfosfatase uttrykt i hematopoietiske celler. Denne assosiasjonen er svært spesifikk, og det spekuleres i at PEP kan være en effektor og/eller regulator av CSK i T-celler og andre hematopoietiske celler. Kinase Enzyme System inneholder: Kinase: CSK, 10ug (Menneske, rekombinant full-lengde). MW: ~78kDa. Substrat: Poly (4:1 Glu, Tyr) Peptid. Annet: Reaksjonspuffer, DTT, MnCl2. CSK NCBI Databaseoppføring: www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1445/.

Denne teksten er oversatt av AI-verktøy fra OpenAI og feil kan derfor forekomme.

Sikkerhetsdatablad