Promega

Caspase-Glo 9 Assay

Homogen luminescerende analyse for måling av caspase-9-aktivitet med forbedret ytelse og bakgrunnsredusering.

Caspase-Glo 9 Assay er en homogen luminescerende analyse som måler caspase-9-aktivitet. Den gir et proluminogent caspase-9-substrat i et buffer system optimalisert for caspase-aktivitet, luciferase-aktivitet og cellelyse. Tilsetning av Caspase-Glo 9 Reagent i et add-mix-read-format resulterer i cellelyse, etterfulgt av kaspase spalting av substratet og generering av en luminescerende signal av gløde-typen. Signalet som genereres er proporsjonalt med mengden caspase-aktivitet tilstede. Caspase-Glo Reagent er basert på egenskapene til en proprietær termo-stabil luciferase (Ultra-Glo Recombinant Luciferase), som genererer den stabile luminescerende signalet av gløde-typen og forbedrer ytelsen på tvers av et bredt spekter av analysebetingelser. Systemet inkluderer nå en separat vial med en proteaseinhibitor, MG-132 inhibitor, som kan brukes til å redusere bakgrunnsstøy, og dermed forbedre ytelsen til Caspase-Glo 9 Assay i cellebaserte applikasjoner.

Sikkerhetsdatablad