Axion Biosystems - en komplett plattform for arbeid med levende celler


Enten du jobber med med grunnforskning på celler på et universitet eller er forsker for et stort pharmaselskap, har Axion Biosystems instrumenter som vil gi ditt arbeid bedre og nyttig data. Axion Biosystems hjelper deg å fange cellenes komplekse biologi. Enten du monitorerer kinetikken av cellevekst eller død, eller ser på aktiviteten i exitable celler, kan Axion Biosystems live-cell assay teknologi hjelpe deg å måle det uten å ødelegge cellene, i sann tid.

Axion Biosystems - en komplett plattform for arbeid med levende celler

Axion Biosystems utvikler produkter som gjør at du kan monitorere, analysere og utforske dine celler på en ikke-invasiv måte. Med sine høyt  spesialiserte produkter, kan du måle og analysere nøyaktig de parameterne du ønsker å observere.

Maestro Z

Monitorer celle proliferasjon, viabilitet, morfologi og immuncelle-mediert død med Maestro Z.

Axion Biosystems Maestro Z plattform bruker en impedanse basert analysemetode for sanntid, kontinuerlig, ikke invasiv overvåkning av dine celler. Kontinuerlig data logging, lar deg se celle-celle kinetikk og celle-legemiddel respons.  

Last ned brosjyrer her

MicroElectrode Array (MEA)

Maestro Pro og Edge kombinerer MEA og impedanse teknologien for å gi deg en ikke invasiv evaluering av dine in vitro celle forsøk. Enten du ønsker å se på den kompliserte, elektriske aktiviteten til excitable celler (feks. Neuroner eller cardiomyocytter) eller monitorere vekst eller død av kreftceller, gir Maestro Pro og Edge deg disse mulighetene.


Last ned brosjyrer her

 

Live-Cell imaging 

Har du ønsket å kunne følge med på cellene dine i sanntid, uten å måtte ta de ut av inkubatoren eller reise inn på laben på en fridag eller kveld? Ønsker du å bli varslet når cellene dine har ønsket grad av konfluense? Da bør du ta en titt på Omni, Lux og Exact serien til Axion.

Dette er mikroskop som er designet til å stå inne i cellinkubatorer. Med et bredt utvalg av modeller kan Axion tilby et instrument som dekker din applikasjon og behov.

 

Omni serien med Omni Pro 12 og Omni gir deg stor fleksibilitet for å følge cellene dine i sanntid, analysere cellevekst og ekspresjon av hele plater.

 

Lux og Exact serien lar deg se på aktiviteten i en brønn. 

 

Last ned brosjyrer:

 

 

Ønsker du informasjon om Axion Biosystem sine produkter?

Maria Berggreen

Produktspesialist Maestro produktene

Telefon: 928 25 639

Claudia Baskaranathan

Produktspesialist cell-imaging
Telefon 951 51 950

Epost:claudia.emmanuel@nmas.no