Sepsissvar direkte fra fullblod innen 5 timer!


T2 Biosystems er en innovativ aktør innenfor in vitro diagnostikk, og er blant annet produsenten av T2Dx®. T2Dx® er et helautomatisert, klinisk diagnosesystem som lar deg kjøre tester for påvisning av sepsis direkte fra fullblod på 5 timer!

Sepsissvar direkte fra fullblod innen 5 timer!

T2 Biosystems og T2Dx®

T2 Biosystems mål er å redde liv og å gi legene mulighet til å behandle pasienter raskere. Sepsis er ikke bare en stor utfordring i helsevesenet i dag for både pasienter og leger, men er også svært kostnadskrevende. Med å bruke T2Dx® fra T2 Biosystems i sepsisdiagnostisering får pasientene raskere målrettet behandling og det gir sykehusene bedre kapasitet og økonomi ved å senke antall liggedøgn.

Ved bruk av en fullblodsprøve (EDTA) kan man nå med T2Dx® identifisere patogener som forårsaker sepsis raskere og mer nøyaktig enn ved bruk av standard blodkultur alene. Prøvesvarene fra T2 Biosystems kan dermed bidra til raskere behandling, bedre antibiotikaforvaltning og færre sykehusdøgn for pasientene . 

Det er en den patenterte Magnetic Resonance-teknologien (T2MR®) som muliggjør prøvesvartid med species identitet på kun 3-5 timer. T2MR® er en rask og sensitiv metode med en Limit of detection (LoD) helt ned til 2-11 CFU/mL for bakteriepanelet. Tilgjengelige paneler i dag er T2Candida, T2Bacteria og T2Resistance og nye løsninger er kontinuerlig under utvikling. 

 

T2Dx® er selvfølgelig CE-merket og FDA-godkjent og er allerede i bruk i store deler av Europa og USA.

Casestudier og annen litteratur og dokumentasjon fra T2 Biosystems finner dere her. 

TD2x® måler kun 103Bx62Dx72H - den opptar lite plass og er enkel å plassere.

Kontakt Ragnhild Omholt (480 59 563 / ragnhild.omholt@nmas.no) for mer informasjon eller for å sette opp et møte for å snakke mer om T2Dx®!