Kromatografisystemer fra Knauer


Vi er stolte over å kunne fortelle at Nerliens Meszansky fra 1. februar 2022 er distributør for tyske Knauer.

Kromatografisystemer fra Knauer

Vi er stolte over å kunne fortelle at Nerliens Meszansky blir distributør for Knauer fra 1. februar 2022. Dette er en solid tysk produsent med både utvikling og produksjon i Berlin. Med et bredt spekter av analyseinstrumenter tilbyr vi alt fra

 • Analytisk HPLC og UHPLC
 • Analytisk ULDC
 • On-line SPE koblet til HPLC
 • Preparativ LC
 • Fast Protein LC
 • Simulated Moving Bed Chromatography (SMB)
 • Kolonnetetssystem

Knauer tilpasser instrumenter etter brukerens behov, og vi er sikre på at vi vil finne et system som passer laboratoriets applikasjoner og metoder.

Knauer er en ny leverandør for oss og vi har et meget sterkt team med lang erfaring innen salg-, applikasjonssupport, service og integrasjon av IT-systemer. Her kan du få svar på og hjelp til de fleste spørsmål innen kromatografi. 

I vårt erfarne salgs- og applikasjonsteam finner du

 • Emil E. Frøberg, Laila K. Rogstad,
 • Elin-Melina Visur
 • Rune Hofsløkken
 • Eric W. Tollnes
 • Bo Emilsson

De er klare til å besvare spørsmål relatert til både instrumentering, metoder, kolonner og forbruksartikler innen kromatografi.

Serviceingeniørene med ansvar for kromatografisystemer er

 • Kai Østling
 • Espen Sandlie
 • John Breidablik

I videoen får du en introduksjon  av AZURA Analytical HPLC og UHPLC fra KNAUER:

 

Vi selger også spektroskopi-instrumenter fra Thermo Fisher Scientific 

 • FT-IR, UV-VIS, NIR, Raman og NMR
 • Håndholdt Raman
 • Håndholdt NIR
 • Håndholdt XRF
 • XPS

Ta kontakt med produktsjef Elin-Melina Visur hos oss når du skal gå til innkjøp av ny instrumentering og eller har spørsmål rundt applikasjoner.