NMAS offisiell salgs- og servicepartner for Don Whitley i Norge

Don Whitley Scientific ltd. utvikler, produserer og selger utstyr og tilhørende produkter for mikrobiologi og celledyrkingsapplikasjoner over hele verden. Alle produkter som er designet og utviklet av DWS og produseres på egne lokaler i England. De selger til både offentlig og privat sektor innen en rekke vitenskapelige disipliner, som for eksempel helsevernetater, legemiddelfirmaer, næringsmiddellaboratorier, sykehus, universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Nerliens Meszansky AS er nå blitt valgt som eksklusiv distributør for DWS sine kvalitetsprodukter i Norge.

Don Whitley Scientific spesialiserte laboratorieløsninger - Anaerobe- og hypoksiske-arbiedsstasjoner

Don Whitley Scientific er en ledende internasjonal leverandør av innovativt utstyr til mikrobiologi- og celledyrkning.
Selskapet utvikler og produserer arbeidsstasjonene selv i egne lokaler i England. Produkter er for bruk innen en rekke vitenskapelige disipliner som inkludert sykehus, helselaboratorier, næringsmiddelindustrien, legemiddelfirmaer og forskningsinstitusjoner.

Se alle produkter fra Don Whitley her

Whitley Anaerobe Arbeidsstasjoner- Avanserte løsninger for anaerob mikrobiologi

A35 Workstation.pngDon Whitley Scientific tilbyr det mest omfattende utvalget av anaerobe arbeidsstasjoner i verden, som gir utmerket miljø for prosessering, inkubering og undersøkelse av prøver uten eksponering for atmosfærisk oksygen. Kapasiteter fra 200 til over 1000 x 90mm petriskåler, tre størrelser på luftsluser, systemer for enkeltplateinnføring, anaerobe og katalysatorovervåkingssystemer, samt sofistikert, fargeberøringsskjermgrensesnitt. Patenterte ovale og "instant access" porter, samt versjoner med et unikt HEPA-filtersystem. Alternativer for enkeltgass (ANO2), dobbeltgass (ANO2 og N2) og tre gass (H2, CO2 og N2) systemer for økonomisk drift. Arbeidsstasjonene leveres i mange modeller og kan tilpasses kundens behov. 

Whitley A35 Anaerobic Workstation.

 

 

Whitley Hypoksiske Arbeidsstasjoner- Nøyaktig kontroll av miljøparametre

H35 workstation.pngWhitley-arbeidsstasjoner gir nøyaktig kontroll over oksygen, karbondioksid, fuktighet og temperatur, og sørger for fysiologisk relevante forhold for celledyrking. HEPA-filtrerte modeller sikrer at nivået av atmosfærisk renhet inne i arbeidskammeret overgår kravene i ISO 14644 Klasse 3. Mange modeller er store nok til å romme ulike laboratorieutstyr. Bruksområder for disse instrumentene inkluderer kreftforskning, nevrologi, kardiovaskulær forskning, planters reaksjoner på hypoksi, samt mange andre typer celledyrkingsarbeid. Arbeidsstasjonene leveres i mange modeller og kan tilpasses kundens behov.  

Whitley H35 Workstation.

Whitley Mikroaerobe Arbeidsstasjoner

Don Whitley Scientific tilbyr et utvalg av arbeidsstasjoner med nøyaktig kontroll over oksygen, karbondioksid, hydrogen, fuktighet og temperatur - ideelle for studier og isolering av Campylobacter spp., Helicobacter pylori og andre lignende krevende organismer. Tilgjengelig med Whitley sitt interne HEPA-filtersystem. Kapasiteter fra 400 til over 1000 x 90mm petriskåler og to typer patenterte portåpningssystemer. Fargeberøringsskjermgrensesnitt og visning av parametere, med fjernkontroll av berøringsskjermen som standard. Disse arbeidsstasjonene gir et nøyaktig kontrollert mikroaerobt miljø som er optimalt for dyrking og undersøkelse av krevende mikroorganismer. Arbeidsstasjonene leveres i mange modeller og kan tilpasses kundens behov.  

m35 workstation.png

Whitley M35 Workstation.

GMP Isolator-serien

Våre GMP-isolatorer er designet for kliniske og biofarmasøytiske laboratorier som krever strenge anaerobe eller hypoksiske forhold. Disse unike produktene kombinerer strenge anaerobe eller lav-oksygenmiljøer med ISO3-laminær luftstrøm som møter FDA, EU og PIC/S' nyeste standarder. Systemene benytter et fullstendig lukket system med positivt driftstrykk for å fjerne forurensningsrisiko og maksimere produktkvalitet. Våre modulære systemer kan kobles sammen i serie for å skape et GMP-produksjonssuite, komplett med egne områder for åpen celleprosessering, inkubering eller kjøling. Fullstendige IQ/OQ-valideringspakker er tilgjengelige for alle GMP-systemer. Disse GMP-isolatorene gir et strengt kontrollert miljø som oppfyller de høyeste standardene for renhet og kvalitet, noe som er avgjørende for kliniske og biofarmasøytisk anvendelser.

Arbeidsstasjonene leveres i mange modeller og kan tilpasses kundens behov.  

isolatorer.jpg

Oppsett med flere GMP isolatorer er koblet sammen.

Kontakt oss for en hyggelig prat om arbeidsstasjoner:
Ragnhild Omholdt
Produktsjef mikrobiologi
ragnhild.omholt@nmas.no
Telefon: 480 59 563