Eierskifte i Nerliens Meszansky AS

En ny og spennende æra starter nå!

Nerliens Meszansky AS har røtter helt tilbake til 1917, og har gjennom hele sin 100-årige historie vært et familieselskap. Siden 2003 har familiene Meszansky og Gihbsson vært hovedaksjonærer. Nå starter imidlertid en ny æra.

1. desember 2017 går det norske eierselskapet Vind AS inn på eiersiden og overtar 98 % av aksjene i Nerliens Meszansky AS. Adm. dir. Asbjørn Jacobsen beholder sitt minoritetseierskap i selskapet.

Vind har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap og ønsker å bidra til å utvikle og styrke Nerliens Meszansky AS’ posisjon som leverandør til helse-, forsknings- og industrisektoren.

Virksomheten vil bli drevet som før. Det godt innarbeidede firmanavnet Nerliens Meszansky AS vil bli videreført og selskapet skal fortsatt levere instrumenter, reagenser, forbruksvarer og servicetjenester til eksisterende og nye markedssegmenter. Det svenske datterselskapet Nordic Biolabs AB, med virksomhet i hele Norden, vil også opprettholde sitt navn, og de vil utgjøre en viktig brikke i gruppens videre satsing.

Nerliens Meszansky AS representerer en rekke leverandører som er anerkjente og veletablerte i sine markeder, her finner vi Beckman Coulter, Thermo Fisher Scientific, Haemonetics, Copan, Foss, Shield Scientific, Promega, Molecular Devices og Comecer. Flere av disse leverandørene er også representert av Nordic Biolabs AB. Flere nye representasjoner vil komme i tiden framover. 

Spørsmål i forbindelse med eierskiftet kan rettes til adm. dir. Asbjørn Jacobsen i Nerliens Meszansky AS eller Harald Høegh i Vind AS.

Oslo, 1. desember 2017