Nerliens Meszansky satser skandinavisk!

Nerliens Meszansky AS går inn i det skandinaviske markedet ved å overta aksjemajoriteten i det veletablerte svenske selskapet Nordic Biolabs AB.

Begge selskaper har lang fartstid i laboratoriebransjen, Nerliens Meszansky med røtter helt tilbake fra 1917og Nordic Biolabs fra 1975.

Fellesnevnere for Nerliens Meszansky og Nordic Biolabs er satsingen innen samme markedsområder; helse – forskning – industri. Selskapene har i tillegg hatt et langvarig og positivt samarbeid på leverandørsiden. I mer enn 20 år har Copan vært en felles leverandør.

Begge selskapers ambisjoner om vekst innen mikrobiologi og celle- og molekylærbiologi, vil øke selskapenes konkurransekraft, gi utviklingsmuligheter og positive synergier i både Norge, Sverige og Danmark.
Satsingen innen instrumentering, reagenser og forbruksvarer blir videreført under de godt innarbeidede firmanavnene Nerliens Meszansky i Norge og Nordic Biolabs i Sverige og Danmark.

Selskapene representerer en rekke anerkjente og veletablerte produsenter i sine markeder, blant dem finner vi Beckman Coulter, Copan, Thermo Fisher Scientific, Shield Scientific, FOSS, Molecular Devices og Rubicon Genomics – flere nye representasjoner kommer i tiden framover.

Spørsmål om sammenslåingen kan rettes til adm. dir. Asbjørn Jacobsen i Nerliens Meszansky AS eller til VD Thomas Busch i Nordic Biolabs AB. Begge ledere fortsetter i sine posisjoner i de respektive selskaper og Asbjørn Jacobsen blir ny styreleder i Nordic Biolabs fra 14. juni 2016, som også er datoen for endringen.

Kontaktopplysninger

Nerliens Meszansky AS
Asbjørn Jacobsen - asbjorn.jacobsen@nmas.no | Tlf.: +47 922 35 548

Nordic Biolabs AB
Thomas Busch - thomas.busch@nordicbiolabs.se | Tlf.: + 46 706 037 812