Service

En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre effektivitet og driftssikkerhet på laboratoriets instrumentpark.
Servicetelefon- 406 91 600

For at du raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling anbefaler vi at du ringer telefonnummer 406 91 600. Her blir henvendelsen din besvart og beskjeder formidlet videre i vårt serviceapparat.

Bestill serviceoppdrag - Klikk her

Finn serienummeret på instrumentet og oppgi dette ved alle servicehenvendelser til oss.  

Logg inn i vårt web-baserte servicesenter - Klikk her

Her vil du finne informasjon knyttet til pågående saker og historikk. 

Generelle betingelser for service- og serviceavtaler - Klikk her


10 gode grunner til å velge våre servicetjenester

  1. Tverrfaglig kompetanse innen viktige fagområder
  2. Applikasjonsutviklere skreddersyr løsningen
  3. Koordinering av installasjon og IQ/OQ
  4. Landsdekkende service på brukerstedet
  5. Eget lager med originale servicedeler
  6. Et fast kontaktpunkt
  7. Full sporbarhet og kontroll med nettbasert servicesenter
  8. Kurs og opplæring av egne ansatte
  9. Vedlikeholdsavtale med prioritert service og rask responstid
  10. Totalavtale for særlige virksomhetskritiske løsninger

Pipettekalibrering

Kalibrering, service og reparasjon av pipetter skal utføres i rom hvor temperatur og fuktighet er under kontroll. Kalibreringene blir utført av kvalifisert personell som har gjennomført obligatorisk kurs hos produsenten og etter Gilsons strenge retningslinjer.

Kalibrering - manuell enkel pipette

 

kr. 1 200,- eks. mva.

Kalibrering - elektrisk / flerkanalspipette

For tilbud: info@nmas.no

Prises individuelt

Servicekontrakt - pipettekalibrering

innhold og omfang blir spesifisert i kontrakt

Prises individuelt

Prisene inkluderer rengjøring, service og kalibrering samt forsendelse. Alle pakninger inngår i prisene over, mens øvrige deler som blir skiftet vil bli belastet separat.

Fyll ut skjemaet Retur- og service for pipetter. Send skjemaet til oss sammen med pipetten(e).