Kromatografisystemer fra Knauer

Vi er stolte over å kunne fortelle at Nerliens Meszansky er distributør for Knauer. Dette er en solid tysk produsent med både utvikling og produksjon i Berlin. 

Med et bredt spekter av analyseinstrumenter tilbyr vi alt fra:

 • Analytisk HPLC og UHPLC
 • Analytisk ULDC
 • On-line SPE koblet til HPLC
 • Preparativ LC
 • Fast Protein LC
 • Simulated Moving Bed Chromatography (SMB)
 • Kolonnetetssystem

Knauer tilpasser instrumenter etter brukerens behov, og vi er sikre på at vi vil finne et system som passer laboratoriets applikasjoner og metoder. Vi har et sterkt team med lang erfaring innen salg-, applikasjonssupport, service og integrasjon av IT-systemer. Her kan du få svar på og hjelp til de fleste spørsmål innen kromatografi. 
I vårt erfarne salgs- og applikasjonsteam finner du:

 • Laila K. Rogstad
 • Rune Hofsløkken
 • Eric W. Tollnes

De er klare til å besvare spørsmål relatert til både instrumentering, metoder, kolonner og forbruksartikler innen kromatografi.

Serviceingeniørene med ansvar for kromatografisystemer er:

 • Kai Østling
 • Espen Sandlie
 • John Breidablik

I videoen får du en introduksjon  av AZURA Analytical HPLC og UHPLC fra KNAUER:

 

Vi selger også spektroskopi-instrumenter fra Thermo Fisher Scientific:

 • FT-IR, UV-VIS, NIR, Raman og NMR
 • Håndholdt Raman
 • Håndholdt NIR
 • Håndholdt XRF
 • XPS

Ta kontakt med produktsjef Eric W. Tollnes hos oss når du skal gå til innkjøp av ny instrumentering og eller har spørsmål rundt applikasjoner.