Teknisk service hos NMAS Få service på dine produkter over hele Norge!

serviceoppdrag ikon.pngServiceoppdrag

Send epost til service@nmas.no for å bestille/registrere serviceoppdrag. Det er viktig at eposten inneholder serienummer og modell, samt en kort beskrivelse av hva som er feil. I tillegg er det fint om det oppgis så detaljert kontaktinformasjon som mulig for å unngå forsinkelser og feilregistrering.

servicesenter ikon.pngServicesenter

Logg inn i vårt servicesenter. Her kan du registrere nytt serviceoppdrag, se status på eksisterende eller hente ut servicerapporter fra tidligere utførte servicer. Du kan også se en oversikt over de instrumentene/utstyret som er registrert på ditt kundenummer, samt alle kontaktpersoner på dette. Har du ikke brukt dette tidligere kan du sende en epost til serviceportal@nmas.no med informasjon om kundenavn/nummer og at du ønsker tilgang.

Alle skal få den hjelpen de trenger

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, har vi god innsikt i hvilke krav kundene stiller til effektivitet og stabilitet. Moderne laboratorieutstyr er avansert, og utgjør ofte en av kombinasjon elektronikk, mekanikk, optikk, kjemi og dataløsninger. Og alt dette skal fungere sammen på en optimal måte. Vi er en samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering, feilsøking og reparasjoner, som vil bidra til å sikre stabil og effektiv drift. Generelle betingelser for serviceavtaler.

10 Gode grunner til å velge service fra oss:

  1. Du får besøk der du er i hele Norge 
  2. Du får tilgang til den største serviceavdelingen i bransjen 
  3. Du får serviceingeniører med tverrfaglig kompetanse innen viktige fagområder 
  4. NMAS benytter KUN kalibrert og sporbart måleutstyr 
  5. Vi i NMAS koordinerer service, installasjon og IQ/OQ 
  6. Vi har eget lager med originale servicedeler som sikrer stabil drift 
  7. Du får et fast kontaktpunkt 
  8. Du får full sporbarhet og tilgang til vårt nettbaserte servicesystem 
  9. Serviceingeniørene våre deltar jevnlig på kurs hos våre leverandører i tillegg til intern opplæring 
  10. Du kan velge mellom ulike serviceavtaler med prioritert service og rask responstid

Kontaktinformasjon

For at du raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling anbefaler vi at du ringer servicetelefonen. Her blir henvendelsen din besvart og beskjeder formidlet videre i vårt serviceapparat.

Servicetelefon: 406 91 600
E-post: service@nmas.no

Servicekoordinator

Med en dedikert servicekoordinator har du ett kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til service, samt et fast bindeledd mellom deg og våre serviceingeniører.

Serviceingeniører og applikasjonsspesialister med spisskompetanse

Innen laboratoriebransjen er vår serviceavdeling en av landets største og består i dag av over 20 dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratorier og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene og systemene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.