Leveringstider for bestillingsvarer

Leveringstider for bestillingsvarer

Lagervarer
Varer vi har på lager vil du på de fleste steder i Norge motta i løpet av 1-4 dager. 
Bestillinger vi mottar innen kl. 12:00 vil normalt bli sendt fra vårt lager samme dag.

Kjøle- og frysevarer
For å sikre at kjøle- og frysevarer har riktige temperaturforhold fram til leveringsadressen, vil denne type varer ikke bli sendt ut på fredager og før helligdager. Vi tar også hensyn til at transporttiden varierer fra landsdel til landsdel.

Bestillingsvarer
I tabellen under finner du en oversikt over hvilke leveringstider som normalt gjelder for varer vi ikke har på lager fra forskjellige produsenter. 


Leverandør Du må bestille senest  Antatt leveringstid 
Promega   Innen kl. 12:00 mandager
Oslo:
Onsdag samme uke
Resten av landet: 
Torsdag samme uke
Beckman Coulter Antistoffer  Tirsdag eller torsdag før kl. 14 1- 2 uker
Beckman Coulter Agencourt  Tirsdag eller torsdag før kl. 14  1- 2 uker
Beckman Coulter immunoassay Tirsdag eller torsdag før kl. 14 3 - 4 uker
Bioreba  Alle dager før kl. 14 2 uker
AMETEK Brookfield Torsdag før kl.16  3 - 4 uker
Foss Torsdag før kl.16  2 - 3 uker
Hach Lange Radiometer Torsdag før kl.16  2 - 4 uker
LGC Standards Torsdag før kl.16  2 - 10 uker
Neogen Torsdag før kl.16 
2 - 3 uker
Spex Certiprep Torsdag før kl.16 
1 - 2 uker
Thermo - kromatografi forbruk Torsdag før kl.16 
1 - 3 uker 
Øvrige leverandører Torsdag før kl.16 
Se ordrebekreftelse

Leveringsbetingelser Incoterms 2010
FCA Oslo vårt lager, Incoterms 2010. Avtale om transport og forsikring frem til leveringsadresse spesifisert av kjøper ved bestilling, blir inngått av selger for kjøpers regning. Dette er våre standard leveringsbetingelser. 

DDP "Spesifisert leveringsadresse", Incoterms 2010. Alle kostnader med transport og forsikring fram til leveringsadressen spesifisert av kjøper ved bestilling, er inkludert i prisen på varen. 

Forøvrig viser vi til siden Salgsbetingelser, hvor du finner Melanors standard salgsbetingelser


Kundesenter

Telefon: +47 22 66 65 00
E-post: info@nmas.no