Om oss

Nerliens Meszansky AS er, med røtter tilbake til 1917, det eldste selskapet blant norske leverandører av laboratorieutstyr.

Om Nerliens Meszansky AS

Nerliens Meszansky AS er, med sine røtter helt tilbake til 1917, det eldste selskapet blant norske leverandører av laboratorieutstyr. Selskapet er et resultat av sammenslåingene mellom Nerliens Kemisk-Tekniske, Dan Meszansky, Laborel og IT Instrument-Teknikk. I dag fremstår Nerliens Meszansky som et solid selskap med et meget bredt produktspekter, høy kompetanse og et velutviklet tilbud av tjenester.

Våre kunder

Vi tilbyr et meget bredt spekter av avanserte spesialinstrumenter for analyse og måling, utstyr dedikert nukleære teknikker og strålevern, basis laboratorieutstyr og spesialreagenser. Markedene vi henvender oss til er:

  • Helseforetak og private laboratorier
  • Naturvitenskapelige forskningsmiljøer
  • Kontrollinstitusjoner og oppdragslaboratorier
  • Industrielle laboratorier, prosesskontroll og FOU-avdelinger
  • Forsvar og sivilforsvar

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet er et annet viktig område for oss og regelmessig arrangerer vi kurs, for nye og erfarne brukere, hvor faglig kompetanseutvikling er målsetningen. 

Teknisk service

Avansert teknisk utstyr krever at vedlikehold og service utføres av ingeniører med høy faglig kompetanse innen områdene elektronikk, mekanikk, data, optikk og kjemi. Å kunne tilby gode servicetjenester lokalt i Norge er viktig for oss, og serviceavdelingen er derfor et av våre satsingsområder.

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte innen sine spesialområder og vi ønsker at de skal oppleves som engasjerte, med yrkesstolthet og positivitet - og med et klart ansvar for at du som kunde skal bli møtt med spisskompetanse og høy grad av serviceinnstilling

Leverandører

Våre leverandører, eller samarbeidspartnere som vi kaller dem, er blant de fremste i verden innen sine respektive fagområder. De lanserer stadig nye og spennende løsninger som vi kan tilby det norske markedet. Vi ønsker å være din foretrukne leverandør av og samarbeidspartner på høyteknologiske kvalitetsprodukter – og er lydhør for «ros og ris».

Kvalitet

Nerliens Meszansky AS er ett av de få norske leverandører av laboratorieutstyr med et kvalitetssystem sertifisert  etter ISO 9001:2015 og ISO 14001 sertifisert miljøstyringssyetem. Kvalitet er, og har vært, et prioritert område for Nerliens Meszansky AS. Vi er stolte av å være et av de få selskapene i vår bransje med et sertifisert kvalitetssystem. Allerede i 1995 ble vi sertifisert for første gang.

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!