Kontakt

Besøksadresse

Nerliens Meszansky AS
Økernveien 121
NO-0579 Oslo
Se kart

Postadresse

Nerliens Meszansky AS
Postboks 158 Økern
NO-0509 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 22 66 65 00
Faks: +47 22 66 65 01
E-post: info@nmas.no
Organisasjonsnummer: 914 553 695

Teknisk service

Felles telefonnummer for alle servicehenvendelser:
+47 406 91 600
Registrering av serviceoppdrag

Ansatte

Navn
Ansvarsområde
Avdeling
Telefon
Kundesenter og salg
Bestillinger, vare-, pris- og leveranseinformasjon
Kundesenter
22 66 65 00
Teknisk service
Felles telefonnummer for henvendelser som gjelder teknisk service
Teknisk service
406 91 600
Ann Elin Espeseth
Produkter innenfor mikrobiologi til sykehus og næringsmiddel.
Salg
991 65 525
Anders Lindström
Ansvarlig for Kvalitets- og miljøstyringssystemet. Servicekoordinator.
Kvalitets- og miljøleder / Servicekoordinator
416 01 464
Asbjørn Jacobsen
Administrerende direktør
Administrasjon
922 35 548
Bo Emilsson
Kromatografi metoder og programvare
Salg
901 51 707
Christian Halsos Fredriksen
Pipetteservice / Kundesenter; telefonhenvendelser, ordrebehandling og nettbutikk
Kundesenter
900 42 814
Claudia Emmanuel
Salg av mikroskoper, LAF-benker, frysere, sentrifuger og vannrensesystemer
Salg
951 51 950
Eirik Hauan Gundersen
Utstyr for måling av og beskyttelse mot radioaktiv stråling.
Salg
926 15 001
Elin Landbakk
Administrasjon
Økonomi
95728734
Elin Sundvoll
Installasjonskoordinator
Service
408 00 840
Emil Frøberg
Kromatografiutstyr, massespektrometre og viskosimetre
Salg
934 90 035
Eric W. Tollnes
Kromatografi instrumenter og forbruk
Avd. leder salg
905 18 428
Gina Lillemork Nilsen
Hemotaseinstrumentet TEG, utstyr til autotransfusjon, aferese, blodbankskap, kjøleskap og frysere.
Salg
992 62 707
Hallgeir Bergum
Forbruksvarer og instrumentering
Salg, kundeansvarlig
482 04 308
Heidi Smee
Transportmedier for bakterier og virus, podeøser, WASP, bakteriologiske medier
Salg
932 57 810
Heidi Testad
Patologiutstyr, celletellere og partikkelanalyse.
Salg
934 39 058
Ina Amundsen Navrud
Kundesenter; telefonhenvendelser, ordrebehandling og nettbutikk
Kundesenter
415 74 948
Inger Ronander
Patologiutstyr
Salg
917 71 366
Jan-Alexander Ozga
Blodbestråler for inmmunologi og transfusjonsmedisin, pasientfikseringsutstyr for stråleterapi og radiologi, kV-hudbestrålere, strålebehandlings- og laserposisjoneringsutstyr, gammaprobe
Salg
406 98 240
Jardar Bugten
Økonomisjef
Administrasjon
915 57 990
Kirsten Aschlund Mauseth
Administrasjonssekretær
Administrasjon
909 79 501
Kristin Henriksen
Hansker, mikrobiologi, autoklaver, inkubatorer, tørkeskap, klimaskap
Avd. leder salg
922 35 540
Laila Klemetsen Rogstad
Kromatografi, massespektrometri, pipetter, pipettespisser, pipetteringsutstyr
Salg
959 97 374
Maria Berggreen
Administrativ og operativ leder for kundesenteret
Avd. leder kundesenter
928 25 639
Melina Visur
FT-IR, Raman, UV-VIS, NMR, NIR og Raman, XPS, ekstrudere, rheometer, AAS, ICP-OES, ICP-MS
Salg
993 22 739
Mona Tveter
Referansematerialer til farmakoloisk analyse , datablader
Kundesenter
469 47 936
Monica Laukas
Vannrensesystemer, sentrifuger og partikkelanalyser
Produktsjef
404 40 960
Morten Sandell
NIR- og NIT-spektroskopi, Kjeldahl- og nitrogenanalyser, teksturmåling, ekstraksjonsinstrumenter for fett og fiber, vekter, pH og ledningsevnemåling
Salg
909 56 253
Nina Nielsen Bjerke
Salgsdirektør
Salg
908 23 678
Pia Madeleine Øistad Osenbroch
Platelesere og platevaskere, automatiserte mikroskop, homogenisator, antistoffer, flowcytometre
Avd. leder salg
950 08 180
Pål Lunder
Lagermedarbeider
Lager
924 16 691
Reza Nour
Pipetteringsroboter og reagenser til automasjon innen celle- og molekylærbiologi. Sentrifuger og homogenisatorer.
Salg
469 84 413
Rune Hofsløkken
Utstyr til kjemisk syntese og prosesskjemi, GC og GC-MS
Salg
922 61 864
Rønnaug Kleven
Servicekoordinator
Service
930 38 151
Sigurd Skålvoll Borgen
Flowcytometri, antistoffer og 3D Bioprinter
Salg
928 64 915
Unni Sveen
Innkjøpsansvarlig
Kundesenter
976 73 055
Vigdis Rustad
Markedsføring, hjemmeside og nettbutikk
Markedssjef
905 32 062
Øyvind Løken
Lager, transport og logistikk
Lagersjef
957 38 642
Url missing