Kontakt

Besøksadresse

Nerliens Meszansky AS
Økernveien 121
NO-0579 Oslo
Se kart

Postadresse

Nerliens Meszansky AS
Postboks 158 Økern
NO-0509 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 22 66 65 00
Faks: +47 22 66 65 01
E-post: info@nmas.no
Organisasjonsnummer: 914 553 695

Teknisk service

Felles telefonnummer for alle servicehenvendelser:
+47 406 91 600
Registrering av serviceoppdrag

Ansatte

Navn
Ansvarsområde
Avdeling
Telefon
Kundesenter og salg
Bestillinger, vare-, pris- og leveranseinformasjon
Kundesenter
22 66 65 00
Teknisk service
Felles telefonnummer for henvendelser som gjelder teknisk service
Teknisk service
406 91 600
Anders Lindström
Ansvarlig for Kvalitets- og miljøstyringssystem. Ordrebehandling og telefonhenvendelser.
Kvalitetssjef / Medarbeider kundesenter
416 01 464
Asbjørn Jacobsen
Administrerende direktør
Administrasjon
922 35 548
Bo Emilsson
Kromatografi metoder og programvare
Salg
901 51 707
Christine Rindal Ibra
Reagenser og instrumenter for celle- og molekylærbiologi
Salg
944 34 009
Christian Halsos Fredriksen
Kundesenter; telefonhenvendelser, ordrebehandling og nettbutikk
Kundesenter
488 53 757
Eirik Hauan Gundersen
Produkter for måling av og beskyttelse mot radioaktivitet.
Salg
926 15 001
Ellen Gihbsson
Regnskap
Administrasjon
901 77 963
Emil Frøberg
Kromatografiutstyr, massespektrometre og viskosimetre
Salg
934 90 035
Eric W. Tollnes
Kromatografi instrumenter og forbruk
Salg / Avd. leder Kjemi
905 18 428
Gina Lillemork Nilsen
Hemotaseinstrumenter - TEG, samt utstyr til autotransfusjon og aferese.
Salg
992 62 707
Heidi Smee
Transportmedier for bakterier og virus, podeøser, WASP, bakteriologiske medier
Salg
932 57 810
Heidi Testad
Patologiutstyr, celletellere og partikkelanalyse.
Salg
934 39 058
Ina Amundsen Navrud
Kundesenter; telefonhenvendelser, ordrebehandling og nettbutikk
Kundesenter
415 74 948
Inger Ronander
Patologiutstyr
Salg
917 71 366
Jan-Alexander Ozga
Pasientfikseringsutstyr, stålebehandlingsutstyr, pipetter
Salg
406 98 240
Jardar Bugten
Økonomisjef
Administrasjon
915 57 990
Kirsten Aschlund Mauseth
Administrasjonssekretær
Administrasjon
909 79 501
Kristina Hallan
Inkubatorløsninger for analyse og studier av celler in vitro, LAF -benker, ultrafrysere og CO2 inkubatorer.
Salg
472 94 658
Kristin Henriksen
Hansker, mikrobiologi, autoklaver, inkubatorer, tørkeskap, klimaskap
Salg / Avd. leder Helse
922 35 540
Laila Klemetsen Rogstad
Kromatografi, massespektrometri
Salg
959 97 374
Melina Visur
Spektroskopi
Salg
993 22 739
Mona Tveter
Referansematerialer til farmakoloisk analyse , datablader
Kundesenter
469 47 936
Morten Sandell
NIR, NIT, Kjeldahl- og ekstrakjsonsinstrumenter, teksturmåling.
Salg
909 56 253
Pia Madeleine Øistad Osenbroch
Platelesere, platevaskere, automatiserte mikroskop, homogenisator, antistoffer
Salg
950 08 180
Pål Lunder
Lagermedarbeider
Lager
924 16 691
Ragnar Evensen
Leder for salgs- og serviceavdelingen
Salgs- og servicesjef
907 39 319
Reza Nour
Pipetteringsroboter og reagenser til automasjon innen celle- og molekylærbiologi. Sentrifuger og homogenisatorer.
Salg
469 84 413
Rune Hofsløkken
Utstyr til kjemisk syntese og prosesskjemi, GC og GC-MS
Salg
922 61 864
Rønnaug Kleven
Servicekoordinator
Service
930 38 151
Sigurd Skålvoll Borgen
Flowcytometri, antistoffer og 3D Bioprinter
Salg
928 64 915
Unni Sveen
Innkjøpsansvarlig
Kundesenter
976 73 055
Vigdis Rustad
Markedsføring, web, netthandel og kundesenter
Markedssjef / Avd.leder kundesenter
905 32 062
Øyvind Løken
Lager, transport og logistikk
Lager
957 38 642