Bærekraft og sosiale forhold

Bærekraft og sosiale forhold

 

Åpenhetsloven og Nerliens Meszansky

Stortinget har vedtatt Åpenhetsloven, som gjelder fra 1. juli 2022. Loven gjelder i Norge og Europa. Åpenhetsloven skal gjøre at bedrifter får oversikt over den risikoen de kan påføre arbeiderne i leverandørkjedene. Hensikten med Åpenhetsloven er at arbeidere skal få det bedre.

Loven pålegger bedrifter å gjøre aktsomhetsvurderinger og utgi informasjon. Du som forbruker, bedrift eller privatperson kan nå etterspørre og få informasjon om virksomheters arbeid om hvordan bedriften håndterer risiko for brudd på menneskerettigheter.

Dette gjør vi

Nerliens Meszansky er opptatt av anstendige arbeidsforhold og at ivaretakelse av miljøet er opprettholdt i hele vår leverandørkjede. Dette gjør vi ved å benytte og overholde gjeldene regelverk. Det er viktig for oss at våre leverandører også aksepterer prinsippene og verdiene i våre etiske retningslinjer.

Vi etterspør Etiske retningslinjer fra alle nye og eksisterende leverandører av produkter vi selger. Dersom de ikke har dette, ber vi om at de underskriver dokumentet: «Etiske retningslinjer for leverandører til Nerliens Meszansky AS». Vi forventer at våre partnere overholder kravene i dette.

Dette skal vi gjøre fremover

Ved evaluering av leverandører og ved inngåelse av nye avtaler med leverandører skal det utføres risikovurdering av det aktuelle selskapet og produksjonsland. På denne måten vil vi kunne få et tydeligere bilde og avdekke evt. stor risiko for risikofylte arbeidsforhold, før vi inngår avtaler med nye leverandører.

Dersom vi avdekker eller ser at det er stor sannsynlighet for uverdige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter, hos potensielle eller eksisterende leverandører, vil vi vurdere vårt videre samarbeid.

FNs Bærekraftmål

Når det kommer til sosiale forhold og bærekraft er like muligheter til utdanning, trygghet, mat og medisiner sentrale faktorer. Åpenhetsloven vil forhåpentligvis være med på å gjøre arbeidsplassene tryggere for arbeidere. Vi vil fremover også benytte risikomatrise til oppfølging av FNs bærekraftmål i egen organisasjon, knyttet til aktiviteter vi og leverandører utfører.

Ønsker du tilsendt våre  "Etiske retningslinjer for leverandører til Nerliens Meszansky AS" / "Code of Conduct for Suppliers of Nerliens Meszansky AS"  - klikk her