Om oss

Nerliens Meszansky AS (NMAS) er en av Norges største og ledende leverandører av laboratorieutstyr. Siden 1917 har vi levert instrumenter og forbruksvarer fra verdensledende produsenter til laboratorier innen helse, forskning og industri samt beredskap og forsvar. Vi har også en stor serviceavdeling og tilbyr lokal service i hele Norge på alle våre produkter.

Våre kunder

  • Helseinstitusjoner og private laboratorier
  • Vitenskapelige forskningsselskaper
  • Universiteter
  • Kontrollinstitusjoner og kontraktslaboratorier
  • Industrilaboratorier, prosesskontroll og FoU-avdelinger
  • Forsvar, sivilforsvar og beredskap

Våre ansatte

Våre ansatte er høyt kvalifiserte innenfor sine fagområder. Vårt ønske er at de skal oppleves som entusiastiske, med yrkesstolthet og positivitet – og med et tydelig ansvar for at du som kunde blir møtt med kompetanse og høy servicegrad. Her finner du våre ansatte. 

Kurs og aktiviteter

Kurs er et annet viktig område for oss, og med jevne mellomrom arrangerer vi kurs for kunder hvor faglig utvikling er målet. Avansert teknisk utstyr krever at vedlikehold og service utføres av dyktige ingeniører med høy kompetanse innen elektronikk, mekanikk, informatikk, optikk og kjemi. Du kan finne alle våre aktuelle kurs, aktiviteter og seminarer her.

Service

Å kunne tilby lokal service i Norge av god kvalitet er viktig for oss. Serviceavdelingen er derfor et av våre satsingsområder. Våre leverandører, eller samarbeidspartnere som vi kaller dem, er blant de mest avanserte innen sine respektive fagområder. De lanserer fortløpende nye og spennende løsninger som vi kan tilby det norske markedet. Innen laboratoriebransjen er vår serviceavdeling en av landets største og består i dag av over 20 dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratorier og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene og systemene de har serviceansvar for. Les mer om vår service her.

Kvalitet og miljø

Kvalitet er, og har vært, et satsingsområde for Nerliens Meszansky AS. Vi er stolte over å være et av få selskaper i vår virksomhet med et ISO 9001:2008-sertifisert kvalitetssikringssystem. Allerede i 1995 ble vi sertifisert for første gang. Vi ønsker å være din foretrukne leverandør og samarbeidspartner for høyteknologiske kvalitetsprodukter – og være lydhøre for "ros og kritikk". Miljø og bærekraft er også viktig for oss og vi er derfor sertifisert iht miljøstandarden ISO 14001:2015

Code of Conduct og åpenhet

Du kan laste ned våre etiske retningslinjer her.

Vi arbeider også etter åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. «Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting og sikre at allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan bedrifter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».