Miljøarbeid

Vi skal bidra til grønnere laboratorier gjennom å redusere egen klimapåvirkning, og ved å hjelpe våre kunder og leverandører til å ta grønnere valg.

Vårt arbeid for å redusere vår miljøpåvirkning

Som ett av de første selskapene blant leverandører av laboratorieutstyr i Norge, er Nerliens Meszansky AS sertifisert i henhold til den anerkjente miljøstandarden ISO 14001:2015, se sertifikat her.
Samfunnet står ovenfor stadig større press for å beskytte miljøet, og også vår virksomhet bidrar positivt til denne viktige prosessen. Som importør av produkter fra hele verden har vi fokus på å velge miljøbevisste produsenter og transportører i inn- og utland. 

Transport 

Transport er det området vi har mulighet til å påvirke mest, og det er derfor et naturlig fokusområde. Vi er opptatt av at CO2-utslippene reduseres selv om transportmengden øker, og våre valg av samarbeidspartnere påvirker dette i positiv retning. Vi har etablert samarbeid med transportselskaper som har bærekraftige logistikkløsninger, og som har konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp. Varetransport foregår i stor grad med Euro 6 biler og El-drift.

Samarbeidspartnere  

Selskapets produktportefølje er utviklet gjennom mange tiår og hovedparten av produsentene har sine fabrikker i Europa eller USA. Vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge miljø- og bærekraftsprofilen til våre eksisterende leverandører. Videre søker vi å utvikle vår portefølje med produkter og leverandører som har en uttalt miljøprofil. 

Tiltak for å redusere utslipp

Vi har også iverksatt en rekke interne tiltak som bidrar til reduserte utslipp, for eksempel begrense reiseaktivitet og i stedet øke bruken av elektroniske plattformer til møtevirksomhet, gradvis overgang til utslippsfrie firmabiler, gjenbruk og valg av miljøvennlig emballasje, samt forskriftsmessig kildesortering. Vi bidrar til samfunnets felles miljøløft gjennom medlemskap etablerte returordninger som Grønt Punkt og Norsirk, og holder til i energieffektive lokaler. Som et av de ledende selskap i vår bransje skal Nerliens Meszansky AS ha fokus på miljø og bærekraft i alle sammenhenger.

Miljømålsettinger

Områder hvor selskapets virksomhet har mulighet til å påvirke og redusere sitt miljøavtrykk i form av utslipp og forbruk er identifisert. Reisevirksomhet og varetransport er områder med størst miljøpåvirkning, og hvor vi skal ha vårt hovedfokus.

Reisevirksomhet

  • Minst 2/3 av våre firmabiler skal være utslippsfrie innen 2025
  • Øke bruken av elektroniske plattformer til kunde- og leverandørmøter

Varetransport 

  • Kreve at transportører benytter en bilpark med moderne motorteknologi eller nullutslippsbiler
  • Øke bruken av samlesendinger – redusere enkeltpakkeforsendelser
  • Velge transportfirmaer som benytter utslippsfri distribusjon i nærområdet

Også innen andre områder blir tiltak vurdert fortløpende, tiltak satt i verk, målinger gjennomført og rapportert.